Dagelijkse archieven: 23 februari 2016


heitinga
Ondanks zijn rentree, dat een aaneenschakeling van teleurstellingen bleek te zijn, heeft Ajax kenbaar gemaakt nogmaals gebruik te willen maken van de diensten van Johnny Heitinga. De routinier zal gedurende de zwangerschapsverlof van mevrouw Wientjes-Stoop ingezet worden als plaatsvervangend individuele jeugdgeleider en zal zijn ervaringsdeskundigheid aanwenden om jongens die langdurig […]

Johnny Heitinga moet buitenbeentjes weerbaarder maken